Tuesday, October 03, 2017

Anugerah Sastera Negeri Sembilan

Mohon perhatian!
Semua penulis Negeri Sembilan, segeralah bertindak.
Teruskanlah usaha untuk memacu ilmu, kemahiran dan pengalaman agar berupaya menghasilkan karya yang bermutu lagi bermanfaat.
Tugas, tanggungjawab dan amanah untuk membijaksanakan bangsa kita galas bersama-sama, demi Dia. insya-Allah.
~ Alhamdulillah! Terima kasih segunung intan kepada YAB Dato' Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, Menteri Besar Negeri Sembilan. ~ Terima kasih Urus Setia, Perbadanan Perpustakaan Negeri Seremban.

No comments: