Thursday, February 18, 2016

Assalamualaikum,
Semua ahli PEN. Surat undangan telah dihantar, dan kini iklan untuk tindakan selanjutnya.
Ahli yang hadir akan memperoleh:
i) sijil keahlian
ii) buku terbitan PEN
iii) mengeratkan silaturahim sesama keluarga penulis
iv) menambah ilmu dan kemahiran dalam Program Perkongsian Bestari
Janji temu kita Sabtu 20 Februari ini!


No comments: