Wednesday, December 28, 2011

Tawaran Minggu Penulis Remaja 2012

Jemputan Minggu Penulis Remaja MPR 2012

Tarikh: 9 hingga 13 Mac 2012
Tempat: Belum ditentukan
Peserta: Remaja warganegara Malaysia. Berusia 17 - 21 tahun.

Syarat: Pernah menghasilkan karya kreatif (puisi, cerpen dan Novel) yang disiarkan dalam media cetak. Salinan karya yang pernah disiarkan dalam media cetak sebagai bukti.

E-melkan penyertaan kepada Azman al-Kurauwi
E-mel: azman_a@dbp.gov.my Tel: 03 2148 2550 faks 2144 7269

No comments: