Wednesday, August 31, 2011

Perlembagaan PEN:
Bayaran Masuk, Yuran & Bayaran Lain

Ahli PEN dan peminat bahasa dan sastera yang budiman,


Dalam buku Undang-undang PEN yang baharu (Mei 2011) FASAL 6

BAYARAN MASUK, YURAN DAN BAYARAN LAIN

(1)   Bayaran masuk dan yuran yang perlu dijelaskan adalah seperti berikut:
  • Ahli Biasa; Yuran tahunan RM 20.00 (dua puluh ringgit sahaja)
  • Ahli Seumur Hidup; RM 100.00(seratus ringgit sahaja)


(2)  Yuran tahunan hendaklah dijelaskan kepada Bendahari sebelum pertengahan tahun tiap-tiap tahun.


(3)  Ahli yang membiarkan hutang yurannya lebih daripada dua tahun akan menerima surat peringatan yang ditandatangan oleh Setiausaha Satu atau wakilnya dan hilanglah hak-hak keistimewaannya sebagai ahli sehingga hutangnya telah dijelaskan.


(4)  Ahli yang membiarkan hutangnya sebanyak lebih daripada jumlah yuran bagi tiga tahun dengan sendirinya terhenti daripada menjadi ahli Pertubuhan dan Jawatankuasa boleh memerintahkan supaya tindakan yang sah diambil terhadapnya dengan syarat mereka berpuas hati yang ahli itu telah menerima kenyataan berkenaan hutangnya terlebih dahulu.


(5)  Jawatankuasa mempunyai kuasa menetapkan yuran masuk semula bagi sesiapa yang membiarkan keahliannya terlucut disebabkan hutang.

(6)  Yuran khas atau kutipan wang daripada ahli-ahli untuk perkara yang tertentu boleh dipungut dengan persetujuan mesyuarat agung ahli-ahli. Sekiranya ada ahli yang mungkir membayar wang yuran tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan, maka wang itu akan dianggap sama seperti hutang yuran tahunan.

No comments: